Læringshus i Nærheden

Høje-Taastrup Kommune bygger i Nærheden ved Hedehusene en spydspidsskole: Læringshus Nærheden. Det bliver et læringshus, hvor tryghed og innovation går hånd i hånd. 

Læringshuset indeholder skole for 0.-9. klassetrin samt en integreret daginstitution, SFO og klub.

Børn og unge i Læringshus Nærheden skal lære og udvikle sig ved at lege, bygge, ideudvikle, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed. Gennem projektorienteret arbejde lærer eleverne alle fagene og bliver samtidig trænet i det 21. århundredes kompetencer.

Læringshuset / byens hus skal være:

  • et hus, hvor børnene bliver mødt med den mest moderne og givende undervisning,
  • et hus, der emmer af aktivitet og læringslyst,
  • et hus, der trækker byen ind i skolen og skolen ud i byen,
  • et hus, der bygger på en eksperimenterende tilgang til læring med høj grad af teknologi.

Vi vil bygge en state of the art-skole, som sætter Høje-Taastrup Kommune på landkortet inden for skole og undervisning. En skole, hvor tryghed og innovation går hånd i hånd. Eleverne vil derfor møde hjemmeområder, små nicher med plads til ro og fordybelse samtidig med ”maker spaces”, fremvisnings- og samarbejdsrum i forskellige størrelser og former. Læringshuset vil have et stort tværfagligt science miljø og faglige laboratorier, der inspirerer til nysgerrighed og læringslyst samt en stueetage, kaldet ”front-stage”, der inviterer omverden ind til projekt-samarbejder og elevplanlagte aktiviteter. 

Læringshuset Nærheden vil rumme muligheder for, at aktive borgere kan bruge forskellige lokaler, værksteder eller samlingssteder. Huset skal emme af læring på alle niveauer – og være et sted, hvor lokalsamfund og skole mødes, til gavn for begge parter.

Læringshuset NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og være en central driver for udvikling af Hedehusene med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab. 

Høje-Taastrup Kommune indgået et partnerskab med LEGO-Education.

Læs mere om udviklingen af skolerne i Høje-Taastrup Kommune.

Luk alle
Udfold alle