Åben skole

Fremtidens skole er en åben skole, hvor virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner inviteres til at samarbejde om autentiske innovative læringsforløb.

Åben Skole handler om faglighed i virkeligheden

I en åben skole bliver elevernes faglige forståelse og motivation styrket, fordi de møder virkelighedens fagfolk; deres viden, erfaringer og reelle problemstillinger. I tre korte sætninger handler åben skole om:

  • Motivation:At bruge virkelige problemstillinger og rollemodeller til at vække elevernes nysgerrighed, handlekraft og lyst til at lære.

  • Viden: At koble teori og praksis sammen gennem autentiske læringsforløb.

  • Innovation: At arbejde idéudviklende med en målgruppe eller en kunde.

Kom med spændende problemstillinger og ny viden

I Høje Taastrup Kommune ønsker vi, at åben skole samarbejdet bliver en integreret del af de læringsforløb, som Fremtidens skole er i fuld gang med at udvikle. Derfor fokuserer vi i øjeblikket på at etablere to typer af åben skole samarbejde:

Udordre eleverne med et problem

For virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner, der har en konkret problemstilling eller et innovationsønske de skal have løst. Eleverne inviteres til at komme med løsningsforslag og får samtidig indblik i problemstillers faglighed, organisation og produkt/ydelse.

Del viden og vær rollemodel for eleverne

For virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner, der stiller deres viden til rådighed for elevernes egne problemstillinger. Enten gennem et besøg, oplæg, mail eller telefonisk kontakt.

Det er så enkelt at gøre en forskel

Det er vores erfaring, at eleverne bliver bedre til at stille spørgsmål, gribe om problemstillinger og finde på løsningsforslag, når de møder rollemodeller og stærke fagpersoner fra det omkringliggende samfund. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du enten har en problemstilling og/eller kan koble skolens teori til praksis. 

Nye samarbejder indledes altid med en klar forventningsafstemning, hvor muligheder, krav, rammer og det videre forløb aftale nærmere. 

Luk alle
Udfold alle