Fremtidens Skole - hvorfor og hvordan?

Folkeskolen er med til at ruste børn og unge til at være en aktiv del af et globaliseret og digitaliseret samfund.

Derfor er det vigtigt, at vores skoler og undervisning udvikler sig i takt med det omgivne samfund.

Fremtidens folkeskole bygger videre på al den gode undervisning, der allerede foregår. Vi udvikler skoler og undervisningsforløb, så eleverne i endnu højere grad får mulighed for at lege, bygge, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang i innovative, autentiske projektforløb

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at:

  • Flere elever får lyst til at lære endnu mere, fordi de oplever meningsfuld læring, der møder deres engagement og nysgerrighed.
  • Eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer - kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde.

Det er baggrunden for at alle skoler i kommunen arbejder projektbaseret i løbet af skoleåret. Her har eleverne mulighed for i en længere periode at fordybe sig i læring inden for et bestemt tema. Og de har mulighed for at øve sig i at samarbejde, kommunikation, ideudvikling og kreativitet. Læringshuset i Hedehusene er en nyåbnet projektbaseret skole i Hedehusene. Her foregår undervisningen inden for rammen af projektforløb i hele skoleåret. Skolens læringsrum er særlig designet til at arbejde fleksibelt i projekters forskellige faser.

Se mere om Læringshuset her: 

 

Hvis du er nysgerrig efter mere information eller har gode ideer eller projekter, som du har lyst til at dele, så skriv til udviklingschef Stine West Dyhr på stinedy@htk.dk.

Illustration af indretning af fremtidens skole

Du kan også læse mere om Høje-Taastrup Kommunes udvikling af fremtidens skoler i pjecen Fremtidens skole - læringshus i Nærheden - blandt andet om lærernes erfaringer med projektarbejde samt en række projekteksempler fra kommunens skoler.

Read English Summary

Luk alle
Udfold alle