Kompetenceudvikling

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at efteruddanne og videreudvikle hele kommunens skolevæsen. Ambitionen er, at alle elever får en endnu mere engagerende og motiverende skoledag, og at flere elever skal blive parate til en ungdomsuddannelse.

Støtte fra A. P. Møller fonden til kompetenceudvikling

I august 2018 fik Høje-Taastrup Kommune 11 millioner kroner af A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Fonden ønsker med støtte til projekt Fremtidens Skole at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel gennem en praksisnær opkvalificering af lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltning.

Samarbejdsparter og eksterne konsulenter

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med tre eksterne konsulentfirmaer, som hver især understøtter kompetenceudviklingen af kommunens 700 lærerne, pædagoger, skoleledere og forvaltning.  

Autens har fokus på at udbygge lærer og pædagogers værktøjskasse og kompetencer til at arbejde med innovative, autentiske læringsforløb som væsentlig praksisform. 

Mannaz og Københavns Professionshøjskole arbejder sideløbende med kompetenceudvikling for teamkoordinatorer, faglige vejledere, skoleledelsen og forvaltningen.

Fokusgrupper danner baggrund for udviklingsprogrammet

Som et led i planlægningen af kompetenceudviklingen blev der afholdt interview med fokusgrupper bestående af lærer- og pædagogrepræsentanter fra alle skoler i Høje-Taastrup Kommune.

Ønsket fra fokusgrupperne var, at kompetenceudviklingen blev bygget op omkring skolernes hverdag.  Der er derfor lagt vægt på at afholde få kursusaktiviteter til fordel for en direkte støtte i de enkelte teams og i den enkelte børnegruppe.

Luk alle
Udfold alle