Læringsrum

I Fremtiden skole fokuserer vi på, hvordan skolens læringsmiljø inspirerer og understøtter elevernes trivsel og kreative arbejde i eksperimenterende og tværfaglige læringsforløb. Derfor kigger vi på, hvordan klasserum kan indrettes til flere forskellige funktioner.

Rummet omkring eleverne er 'det tredje læringsrum' 

En inspirererende skole består ikke kun af ens indrettede klasselokaler men af mange forskelligartede rum, der gennem indretningen peger på de fag og læringsdidaktikker som udfoldes i undervisningen.

Skolens forskellige rum kan med andre ord indrettes bevidst, så de inspirerer og motiverer eleverne til enten at gå på opdagelse, eksperimentere, finde fordybelse eller diskutere forskellige perspektiver.

Luk alle
Udfold alle