Projektbaseret læring

Projektbaseret læring handler om at eleverne arbejder med virkelige problemstillinger og muligheder hen mod et konkret produkt, som kan være med til at gøre en forskel. 

Konsulenter fra Autens fortæller om projektbaseret læring