En mere grøn verden

Hvordan gør vi området omkring boligblokken til et bedre sted for dyr, planter og mennesker?

Projektspørgsmål

Hvordan gør vi området omkring boligblokken til et bedre sted for dyr, planter og mennesker?

Projektbeskrivelse

Måler er at opnå en forståelse for naturens biodiversitet og dens indflydelse på os mennesker. Ud fra denne forforståelse, skal vi skabe nogle ideer som kan være med til at forbedre miljøet. Disse ideer skal fremvises og deles med nærmiljøet.

FIRE-modellen


Forståelsesfasen

Overordnede mål for fasen:

 • Jeg ved, hvad biodiversitet er og ved hvilken indflydelse, den har på kloden og på os mennesker

 • Jeg forstår, hvordan natur og kultur påvirker os

 • Jeg kan forholde mig kritisk og undersøgende til, hvordan mine omgivelser påvirker mig

Arbejdsgang/aktiviteter:

 • Fælles opstart på teamet – hvorfor skal vi arbejde med det? Hvem er vores samarbejdspartner

 • Undersøge og arbejde med litteratur og kunst inden for teamet

 • Biotop – undersøgelse af natur

 • Viden om biodiversitet via undersøgelse og fælles input

Særlige ture, interview, m.m.

 • Hakkemosen

 • Skoven

 • Byområde, hvor der er et godt eksempel

 • Louisiana – landart

 • Interview af ekspert samt beboere i lokalområdet

Idegenerering

Mål for idéudviklingsfasen:

 • Jeg kan få mindst 7 idéer gode til løsning af problemstillingen

 • Jeg kan forklare hvorfor det er en god idé, så andre forstår det

 • Jeg kan følge andres idéer

Arbejdsgang / konkrete øvelser

 • 3D cases og energizers fra den kreative platform

 • Omvendt brainstorming

 • Visuel brainstorming med besøg fra 3 eksperter, der hjælper

 • Elevatortalen

 • 3 for og 1 i mod til udvælgelse af idé

Realisering

Mål for realiseringsfasen:

 • Jeg kan sætte mål mig selv i fht samarbejdet i min gruppe

 • Jeg kan følge en tidsplan, jeg har lavet i fællesskab og arbejde målrettet efter at blive klar

 • Jeg kan give og modtage feedback

 • Jeg kan med brug af det jeg har lært i forståelsesfasen forklare for andre, hvad vores løsning går ud på

Arbejdsgang / konkrete øvelser

 • Daglig fælles opstart

 • Brug af planlægning

 • Skitser/udkast

 • Feedback seancer


Afprøvning/fremvisning:

Der fremvises via cafémetoden i det lokale beboerhus, hvor repræsentanter fra beboerforeningen hører børnenes forslag