De 4 K’er  

21. århundreders kompetencer

Kreativitet i PBL

 

Kollaboration i PBL


Kommunikation
 i PBL


Kritisk tænkning i PBL

 

 

Se eller gense videoen med Nikolai Wiessert fra læringsfestivalen i 2021.

En workshop hvor der bliver snakket om 

evaluering af de 21. århundredes kompetencer?

Taksonomi for de fire K’er

Formålet med taksonomien

Det er ønsket med taksonomierne, at de kan være til inspiration og hjælp i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af projektforløb med elever og kollegaer.

Taksonomien kan give et fælles sprog for de fire K’er–og elevernes progression inden for K’ernes kompetenceområder.

Elever der arbejder